Sklep Wędkarski Gozdawa

Shopping Cart:

szt. - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Suma: 0,00 zł

Echosonda ryb - Deeper - Fishfinder

Więcej widoków

Echosonda ryb - Deeper - Fishfinder

SKU: DP0H10S10

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: Brak w magazynie

Normalna cena: 999,90 zł

Cena specjalna 499,95 zł


Zadzwoń tel: 690 909 949

eCHO SONDA DO LOKALIZOWANI RYB W ?OWISKU

Szczegóły

Echosonda ryb - Deeper - Fishfinder

Echo sonda o znakomitych w?a?ciwo?ciach i ?atwo?ci stosowania.

Dostosowana dla w?dkarzy amatorów jak i sportowców.

Przed zawodami mo?na dok?adnie sprawdzi? akwen i jego rybostan jak i te? temperatur? wody...

Nie bagatelne ma to znaczenie w przygotowywaniu taktyki na zawody.

Ma?y i por?czny system pracuj?cy z 6000 urz?dze? przeno?nych opartych o system iOS lub Android.

System jest w j?zyku Polskim.

 

PRODUKT JEST MY?LA TECHNICZNA Z LITWY I TAM PRODUKOWANY. TO NIE JEST CHI?SKA KOPIA.

 

 

 

 

 

 

OPIS ZE STRONY PRODUCENTA

 

Wiemy, gdzie ryby si? chowaj?. Znajd? je w swoim smartfonie!

Deeper – inteligentna echosonda to pierwsze tego rodzaju bezprzewodowe urz?dzenie przeno?ne, zaprojektowane zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów ?owienia ryb.

Na Deepera mo?esz liczy?

Wykrywaj ryby

Wysoce precyzyjna echosonda wykrywa wi?kszo?? gatunków ryb i wysy?a ich po?o?enie do aplikacji, która wy?wietla te informacje z krystaliczn? czysto?ci?, dzi?ki czemu masz pewno??, ?e ?owisz we w?a?ciwym miejscu.

Zobacz g??boko??

Wysoka moc echosondy gwarantuje sprawne dzia?anie urz?dzenia na g??boko?ciach od 0,5 m do 40 m, zarówno w wodach s?onych jak i s?odkich.

Odkrywaj struktur? dna

Dowiedz si? wi?cej o ?owisku, u?ywaj?c szczegó?owego widoku dna i siedliska opartego na innowacyjnej technologii inteligentnego obrazowania Deeper Smart Imaging.

Sprawd? temperatur?

Czujniki temperatury w Deeperze podaj? dok?adne wahaniach temperatury wody, przez co zawsze wiesz, kiedy przychodzi czas na branie.

Poznawaj nowe miejsca

Zarzu? Deepera w?dk? lub przymocuj go do ?odzi – dzi?ki ciekawym rozwi?zaniom monta?owym mo?esz odkrywa? nowe miejsca na rzece, jeziorze i morzu bez ogranicze?. Badaj miejsca, do których inni w?dkarze nie mog? dotrze?.

?ap i wrzucaj

To rozwi?zanie typu wszystko w jednym uczyni ci? w?dkarzem nowej generacji. Do??cz do globalnej spo?eczno?ci internetowych w?dkarzy i inspiruj innych udost?pniaj?c informacje na temat swoich zdobyczy.

 

Idealna przeno?na echosonda.

 

Wa??cy zaledwie 100 g i mierz?cy 65 mm ?rednicy Deeper jest mniejszy i l?ejszy od ka?dej tradycyjnej echosondy. Deeper zosta? zaprojektowany tak, aby zmie?ci? si? w pude?ku w?dkarskim, dzi?ki czemu mo?esz go zabra?, gdziekolwiek chcesz i u?ywa? w miejscach, w których nie da si? u?ywa? wi?kszo?ci echosond – np. w kajaku, na brzegu lub mostku.

 

Deeper wykorzystuje technologi? Bluetooth do przesy?ania sygna?ów echosondy do smartfona lub tabletu z odleg?o?ci do 45 m. Poprzez zastosowanie technologii Bluetooth sonda zu?ywa mniej energii i nie wymaga po??czenia z sieci? telefonii komórkowej w celu wgrania aktualizacji. Dzi?ki temu mo?esz korzysta? z po??czenia internetowego na smartfonie lub tablecie podczas w?dkowania.

 

Smart Imaging.

 

Ta technologia gwarantuje krystalicznie czyste obrazy ryb i struktur dna z niebywa?? szczegó?owo?ci? prosto na ekranie twojego smartfona lub tabletu. Ryby s? przedstawione jako wyra?nie widoczne, jasno oznaczone i oddzielone od innych obiektów cele, przez co nie musisz marnowa? czasu na interpretowaniu danych.

 

Podwójna wi?zka sondowania.

 

Zastosowanie w Deeperze dwóch cz?stotliwo?ci umo?liwia doskona?? obserwacj? podwodnego ?wiata na wszystkich g??boko?ciach w trybie 90 kHz (55°) i 290 kHz (15°). Szeroka wi?zka sondowania bada du?y obszar w celu wykrycia ryb, przyn?t i struktury dna. Z kolei dok?adniejsza w??sza wi?zka zapewnia wysok? dok?adno?? danych dotycz?cych po?o?enia ryb, struktury i profilu dna. Mo?esz zarzuci? Deepera tak daleko jak chcesz albo skupi? si? na tym, co jest pod twoimi stopami.

 

Obserwuj. ?ap. Wypuszczaj.

 

Miej pe?n? kontrol? nad funkcjami sondy dzi?ki ?atwej w u?yciu aplikacji mobilnej na urz?dzenia z systemem iOS lub Android. Dostosuj czu?o?? sygna?u sondy w celu zwi?kszenia lub zmniejszenia dok?adno?ci obrazu, przejd? na inn? cz?stotliwo?? w celu uzyskania obszerniejszych albo dok?adniejszych odczytów, wprowad? urz?dzenie w energooszcz?dny tryb u?pienia, wybud? go lub korzystaj z innych przydatnych funkcji echosondy.

 

Bezprzewodowe aktualizowanie echosondy.

 

Aktualizuj swoje urz?dzenie na bie??co korzystaj?c z aplikacji Deepera na smartfony i tablety z systemem Android lub iOS. W ten sposób uzyskasz dost?p do najnowszych funkcji i usprawnie?.

Wrzucaj.

Z?apa?e? imponuj?cy okaz? U?yj aplikacji mobilnej, aby zrobi? zdj?cia i podzieli? si? nimi z przyjació?mi na ca?ym ?wiecie za po?rednictwem Facebooka, Twittera lub Google+.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Dane techniczne
Rozmiar:    6,5 cm ?rednicy
Kompatybilno??: iOS od wersji 5.0 i Android od wersji 2.3 w gór?
Budowa: ABS
Masa: 100 g
Po??czenie: Bezprzewodowe po??czenie Bluetooth
Zasi?g anteny Bluetooth: Do ok. 40-50 metrów. Zale?y od systemu operacyjnego i modelu smartfona.
G??boko?? maks./min.: 130 ft (40 m) / 2 ft (0.5 m)
Temperatura: Czujnik temperatury wody
Jednostka temperatury: Celsjusz / Fahrenheit
Temperatura robocza: -4F to 104F/ -20C to 40C
Akumulator: Litowo-polimerowy, 3,7 V
Typ echosondy: Podwójna wi?zka
Zasilacz: 110V / 240V. Micro USB.
Cz?stotliwo??: 290 kHz (15°) / 90 kHz (55°)
Kolor: Czarny
 

Kompleksowa aplikacja mobilna

Unikatowe dane i funkcje w smartfonie i tablecie. Podwodny ?wiat czeka na ciebie otworem.

 

Wiedz, kiedy i?? na ryby

Zawsze wiesz, kiedy nale?y i?? na ryby dzi?ki szczegó?owemu kalendarzowi w?dkarskiemu zawieraj?cemu informacje o fazach ksi??yca dla wybranych lokalizacji i godzinach najlepszego brania w trakcie dnia.

B?d? przygotowany na ka?d? pogod?

Prognoza pogody zawiera aktualne informacje pogodowe dla twoich ulubionych lokalizacji w ci?gu najbli?szych 5 dni, w tym dane o temperaturze powietrza, zachmurzeniu, pr?dko?ci i kierunku wiatru, wilgotno?ci, ci?nieniu, a nawet pozycji s?o?ca i ksi??yca.

Zapisuj najlepsze miejsca

Aplikacja Smart Fish Finder oferuje równie? funkcj? zintegrowanej mapy z mo?liwo?ci? zapisywania lokalizacji ?owiska, przez co zawsze wiesz, gdzie dok?adnie powiniene? ?owi? kolejnym razem.

Prowad? notatnik po?owów

W zindywidualizowanym notatniku po?owów mo?esz zapisywa? informacje na temat podj?tych czynno?ci w?dkarskich jak równie? do??cza? zdj?cia, godziny, lokalizacje i dane pogodowe. Zapisuj dowolne informacje, takie jak gatunek i waga zdobyczy.

?led? dane historyczne

Przegl?daj histori? echosondy korzystaj?c ze znajduj?cego si? na dole ekranu suwaka lub przesuwaj?c ca?y ekran palcem. Nie przegap niczego.

Podziel si? zdobycz?

Aplikacja Smart Fish Finder jest w pe?ni zintegrowana z portalami spo?eczno?ciowymi, przez co masz mo?liwo?? podzielenia si? opowie?ciami i zdj?ciami z po?owów w prosty i szybki sposób za naci?ni?ciem jednego przycisku.

 
 
 

Informacje dodatkowe

SKU DP0H10S10
Producent Nie
Grupy produktów Nie
Zawiera podatek VAT TAK
Cena specjalna 754,43 zł

Napisz własną recenzję

You're reviewing: Echosonda ryb - Deeper - Fishfinder

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jako??
Skuteczno??
Cena
Przydatno??

Recenzje klientów

Tagi produktu

Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

Our Brand

Our Brand