Sklep Wędkarski Gozdawa

Shopping Cart:

szt. - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Suma: 0,00 zł

Echosonda ryb - Deeper Smart Sonar Pro

Więcej widoków

Echosonda ryb - Deeper Smart Sonar Pro

SKU: DP1H20S10

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: Brak w magazynie

Normalna cena: 1 228,08 zł

Cena specjalna 614,04 zł


Zadzwoń tel: 690 909 949

Echosonda ryb - Deeper Smart Sonar Pro

Szczegóły

Echosonda ryb - Deeper Smart Sonar Pro


Deeper Smart Sonar PRO korzysta z po??czenia Wi-Fi,
aby zapewni? wi?kszy zasi?g odleg?o?ci mi?dzy urz?dzeniem Deeper
i urz?dzeniem mobilnym u?ytkownika. Zosta? on zaprojektowany do
p?ywania na powierzchni wody, sondowania dna i sto?ka wody - mierzy g??boko??,
temperatur?, struktur? dna, pokazuje ?awice ryb - wtedy informacje s? natychmiast
przedstawiane z niebywa?? szczegó?owo?ci? prosto na ekranie smartfonu lub tabletu.
Deeper Smart Sonar PRO jest uniwersaln? echosond? idealn? do w?dkowania z brzegu,
kajaku i w?dkarstwa podlodowego.

Jak dzia?a Depeer Smart Sonar PRO

Deeper Smart Sonar PRO jest doskonale ma?? i wszechstronn? echosond?

Korzy?? Wi-Fi

PRO korzysta z po??czenia Wi-Fi do transferu dok?adniejszych danych z sonaru do urz?dzenia mobilnego. Po??czenie Wi-Fi zapewnia wi?kszy zasi?g odleg?o?ci mi?dzy echosond? Deeper i urz?dzeniem mobilnym u?ytkownika a? do 100 m.

Precyzyjna Struktura Dna

PRO jest zaopatrzony w wy?sz? rozdzielczo?? skanowania, która oddziela obiekty o wielko?ci od 1.3 cm i pozwala uchwyci? mniejsze jednostki podwodne. Wi?c wiesz dok?adnie co ?owisz.

Sprawd? ekstremaln? g??boko??

PRO p?ywa na wodzie i sonduje poni?ej powierzchni wody do 80 m g??boko?ci, co pozwala ?ledzi? za ró?nicami reliefu i rozpozna? najbardziej produktywne obszary do ?owienia.

Darmowe mapy w trybie offline

Podczas dzia?ania w trybie ?odzi, aplikacja Deeper ??czy dane podwodne echosondy PRO z danymi GPS smartfonu i tworzy w czasie rzeczywistym mapy batymetryczne, które s? wy?wietlane bezpo?rednio na ekranie Twojego smartfonu. Wszystkie mapy s? do ?ci?gni?cia za darmo przy u?yciu aplikacji Deeper.

 

Bezprzewodowa echosonda

 

?atwa instalacja i u?ytkowanie, PRO wersja jest niewielk? i ultralekk? echosond?, która nadaje si? do u?ywania z wi?kszo?ci? standardowych ?y?ek i plecionek. Ona ma ten sam rozmiar i wag?, jak w Bluetooth wersji, ale jest wyposa?ona w szereg rozszerzonych funkcji, wi?c nawet podczas ?owienia z brzegu, mo?na uzyska? dost?p do dok?adnych danych echosondy, które wcze?niej by?y dost?pne tylko z drogimi urz?dzeniami w ?odziach w?dkarskich.

 

Korzy?? Wi-Fi

 

PRO korzysta z po??czenia Wi-Fi do transferu dok?adniejszych danych z sonaru do urz?dzenia mobilnego lub tabletu. Po??czenie Wi-Fi zapewnia wi?kszy zasi?g odleg?o?ci mi?dzy echosond? Deeper i urz?dzeniem mobilnym u?ytkownika a? do 100 m. Nie jest wymagane u?ycie sygna?u ani danych komórkowych.

 

Wbudowany punkt dost?pu Wi-Fi

 

Nie potrzebujecie po??czenia internetowego na swoim miejscu w?dkowania! Echosonda Deeper posiada wbudowany punkt dost?pu Wi-Fi, który umo?liwia po??czy? smartfon lub tablet z Deeper. Wszystko co musisz zrobi?, to w??czy? Wi-Fi w smartfonie i pod??czy? do punktu dost?powego Deeper. Mo?ecie pod??czy? si? do Deeper w dowolnym miejscu na ?wiecie, nawet w lasach deszczowych Amazonii.

Wa?ne Ostrze?enie: Je?eli do?wiadczacie krótszy zasi?g po??czenia z urz?dzeniem, wy??czcie dane komórkowe i / lub Wi-Fi Assist na smartfonie. Sygna? sieci komórkowych ani dane komórkowe nie s? wymagane przy u?yciu Deeper urz?dzenia.

 

Tryb ?owienia z ?odzi

 

Podczas dzia?ania w trybie ?odzi mo?ecie oznaczy? w czasie rzeczywistym dane batymetryczne wprost na waszej mapie offline i wy?wietli? bezpo?rednio na ekranie smartfona. Funkcja ta wykorzystuje smartfon z GPS, aby ustawi? dok?adn? lokalizacj?. Wszystkie mapy mog? by? archiwizowane i dost?pne w ka?dej chwili, aby polepszy? swoje wyniki ?owienia.

 

Precyzyjne Obiekty Podwodne

 

Wy?sza rozdzielczo?? skanowania oddziela obiekty o wielko?ci od 1.3 cm i pozwala uchwyci? mniejsze jednostki podwodne. A 8 razy rozszerzony zakres dynamiczny umo?liwia dok?adniejsze wykrywanie tych obiektów. Wszystko, aby zapewni? Pa?stwu dok?adny obraz podwodny.

 

Wysoka Cz?stotliwo?? Od?wie?ania

 

Wszystkie dane podwodne dostarcz? Ci wa?nych wskazówek o tym, gdzie ryby si? ukrywaj?. PRO polepszony podwójnie w zakresie cz?stotliwo?ci skanowania do 15 skanów / s, co pozwala uchwyci? szybko ruszaj?ce si? obiekty podwodne. Mo?emy wi?c ?ledzi? za wszystkimi rybami przep?ywaj?cymi Twój radar.

 

Inteligentne w?dkarstwo

 

Aplikacja Deeper jest kompatybilna z wi?kszo?ci? iOS i Android smartfonów lub tabletów, wi?c mo?ecie ?atwo aktualizowa? swoje urz?dzenie w dowolnym momencie. Dostaniecie najnowsze funkcje i polepszycie wydajno?? echosondy utrzymuj?c j? zaktualizowan? z najnowszym oprogramowaniem. Do??cz do inteligentnej spo?eczno?ci w?dkarzy i inspiruj innych, dziel?c si? Swoimi rybami!

Deeper Nagrody

 

Produkcja Deeper z powodzeniem zbiera wyró?nienia znacz?cych mi?dzynarodowych nagród i na pewno jest coraz bardziej przyznana w?ród ?wiatowych producentów najpopularniejszych echosond. Deeper pierwszy raz w historii jako gad?et w?dkarski wygra? nagrod? CES 2016 Best of Innovation Award w kategorii Bezprzewodowe Akcesoria. Najnowsze uznanie echosonda otrzyma?a od najwi?kszych targów sprz?tu w?dkarskiego w Azji China Fish 2016, gdzie Deeper Smart Sonar zosta? wybrany jako Najlepsze Elektroniczne Urz?dzenie do nowoczesnego w?dkarstwa. Deeper spó?ka robi du?e wra?enie na mi?dzynarodow? bran?? w?dkarsk?. Pierwsza na ?wiecie bezprzewodowa echosonda zosta?a uznana przez presti?owe nagrody na krajowych wystawach w Australii. Dodatkowo, inteligentna kulka pe?na rozwi?za? technologicznych zosta?a nazwana jako Wybór Redakcji przez czasopisma Fish Alaska, Anglers Mail i rosyjskiej wersji czasopisma PC Magazine.

Wybierz Deeper inteligentn? echosond?

 

Deeper Smart Fishfinder 3.0Deeper Smart Sonar PRODeeper Smart Sonar PRO+
Bezprzewodowe po??czenie Bluetooth Bezprzewodowe po??czenie Wi-Fi Bezprzewodowe po??czenie Wi-Fi
Zasi?g Bluetooth 40m Zasi?g Wi-Fi 100m Zasi?g Wi-Fi 100m
Cz?stotliwo?? od?wie?ania: do 7 od?wie?e? na sekund? Wysoka cz?stotliwo?? od?wie?ania: do 15 od?wie?e? na sekund? pozwala zarejestrowa? szybko poruszaj?ce si? obiekty Wysoka cz?stotliwo?? od?wie?ania: do 15 od?wie?e? na sekund? pozwala zarejestrowa? szybko poruszaj?ce si? obiekty
Rozdzielczo?? skanowania oddziela obiekty w odleg?o?ci do 0.25ft / 7,8 cm Wy?sza rozdzielczo?? skanowania oddziela obiekty o wielko?ci od 1.3 cm i pozwala uchwyci? mniejsze jednostki podwodne. Wy?sza rozdzielczo?? skanowania oddziela obiekty o wielko?ci od 1.3 cm i pozwala uchwyci? mniejsze jednostki podwodne.
Standartowy zakres dynamiczny 8x rozszerzony zakres dynamiczny umo?liwia dok?adniejsze wykrywanie obiektów podwodnych 8x rozszerzony zakres dynamiczny umo?liwia dok?adniejsze wykrywanie obiektów podwodnych
Mapowanie w trybie Boat mode Mapowanie w trybie Boat mode Mapowanie w trybie Onshore GPS Mode - pozwala mapowa? z brzegu lub na wodzie. Mapowanie w trybie Boat Mode równie? dost?pne.
Cykl ?adowania ?adowania baterii 2-3 miesi?cy Cykl ?adowania ?adowania baterii 6 miesi?cy Cykl ?adowania ?adowania baterii 6 miesi?cy

Informacje dodatkowe

SKU DP1H20S10
Producent Nie
Grupy produktów Nie
Zawiera podatek VAT TAK
Cena specjalna 785,30 zł

Napisz własną recenzję

You're reviewing: Echosonda ryb - Deeper Smart Sonar Pro

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Skuteczno??
Cena
Przydatno??
Jako??

Recenzje klientów

Tagi produktu

Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

Our Brand

Our Brand