Sklep Wędkarski Gozdawa

Shopping Cart:

szt. - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Suma: 0,00 zł
Subskrybuj kanał RSS

Info o dostawach

Info o dostawach

 

 Informacje o dostawach.

8 pa?dziernik 2019

info preston sklep wedkarski Gozdawa  Dostawa produktów Versus i Spodfin, po 14 pa?dziernika.

 

 


 DPD dostawy ze Sklepu W?dkarskiego Gozdawa  Dodatkow? ofert? s? dostawy w soboty, niedziele i ?wi?ta. 


Monitoruj przesy?ki kurierskie.

Sprawd? przesy?k? wpisuj?c nr listu przewozowego
dla Kuriera DPD lub POCZTA POLSKA

 

       SPRAWDZENIE WYSY?EK NA STRONIE DPD POLSKA [SPRAWD?]
 
 
 
 
 
Poczta Polska        ?ledzenie przesy?ek na EMONITORING POCZTA POLSKA sprawd?

 

 

Ile kosztuje dostawa?

  • Kupuj?c przedmiot lub przedmioty w kwocie powy?ej 250,00 z?, dostaw? zawsze maj? Pa?stwo gratis na terenie ca?ej Polski.
  • Dostawa przy zakupach poni?ej 250,00 z? kosztuje odpowiednio: 
   Kurier DPD - 19,00 z?, 
   - Kurier DPD Pobranie - 21,50 z?. 
   - InPost Paczkomat - 12.50 z? ( maksymalny wymiar przesy?ki 64x38x41 cm wymiar zewn?trzny)
   - Poczta Polska 8,55 z? dla przesy?ek do 300 gram, Koperta D/1 (18x26 cm wymiar zewn?trzny) 
   - Kurier Poczta Polska 22 z? dla przesy?ek pobraniowych  do 1 kg ( 60x50x30 cm wymiar zewn?trzny  
   - Dostawa w sobot?, niedziele i ?wi?ta  37 z? Kurier DPD
    
  • Dostawa zagraniczna kosztuje od 20 EUR. Wysy?ki realizujemy  do krajów Unii Europejskiej i innych.
 • wi?cej informacji w regulaminie [zobacz

Jak d?ugo b?d? czeka? na przesy?k??

 • Je?li towar jest dost?pny (czyt. jest u nas na miejscu w sklepie), otrzymaj? Pa?stwo przesy?k? w ci?gu 24 -48 godzin. Kurier przyje?d?a po nasze paczki codziennie od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 13:00 - 14:00. Je?eli wi?c zakupi? Pa?stwo towar do godziny 12:00, zd??ymy go wys?a? jeszcze tego samego dnia.  Podstaw? wysy?ki jest tego samego dnia jest dokonanie p?atno?ci poprzez przelewy24.pl (p?atnosc online) lub wybranie p?atno?ci " Za pobraniem".
 • Je?li towar jest niedost?pny, najpierw sprawdzamy dost?pno?? u producenta po z?o?eniu przez Pa?stwa zamówienia. Mog? te? Pa?stwo zapyta? nas o to wcze?niej, przed z?o?eniem zamówienia. Je?eli produkt jest dost?pny u producenta, sprowadzenie go trwa zazwyczaj oko?o 7 dni. Jak tylko towar do nasz dotrze, wysy?amy go na Pa?stwa adres jeszcze tego samego dnia.
 • Przesy?ki realizowane przez Poczt? Polsk? s? wysy?ane w drugim dniu roboczym po kompletacji zamówienia. 

  wi?cej informacji w regulaminie [zobacz]  

Jak? firm? kuriersk? wysy?acie towar?

 • Od lat wspó?pracujemy z firm? DPD i Poczt? Polsk?.

Czy otrzymam powiadomienie o wysy?ce?

 • Tak. Jak tylko Pa?stwa paczka b?dzie gotowa, wysy?amy wiadomo?? potwierdzaj?c? na Pa?stwa adres email.  
 • Ponad to, gdy tylko kurier dojedzie do sortowni, otrzymaj? Pa?stwo powiadomienie wraz z numerem listu przewozowego od firmy kurierskiej DPD. W wiadomo?ci tej s? równie? wskazówki jak ?ledzi? przesy?k? na stronie internetowej DPD.

Czy mog? zap?aci? kurierowi przy odbiorze swojej przesy?ki? 

 • Tak. Nale?y wówczas podczas sk?adania zamówienia w sekcji wyboru formy p?atno?ci, wybra? opcj? "za pobraniem". W tym przypadku, towar wysy?any jest niemal natychmiast. Kurierowi mog? Pa?stwo zap?aci? wy??cznie gotówk?.

Czy wysy?acie towar za granic?? 

 • Tak. Wysy?amy towar za granic?, jednak wy??cznie do krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy, Bia?orusi i Rosji. W przypadku terenu UE koszt dostawy wynosi oko?o 20 EU, do pozosta?ych ustalamy oddzielnie. 

Czy mog? otrzyma? paczk? w sobot? lub niedziel?, ?wi?ta? 

 • W sobot? tak, z wyj?tkiem ma?ych miejscowo?ci. Do du?ych miejscowo?ci, przesy?ka mo?e zosta? dostarczona równie? w sobot?. System naliczy dodatkowa op?at? i wynosi 37.00 z?
 • W niedziele i ?wi?ta mo?na otrzyma? przesy?k?. Koszt wysy?ki  wynosi dla paczki 37.00 z?

 

Je?eli nie znale?li tu Pa?stwo odpowiedzi na swoje pytania odno?nie przesy?ki, zapraszamy do kontaktu.

Our Brand

Our Brand