KOSZYK:

szt. - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Suma: 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Razem: 0,00 zł

Polityka Prywatności


Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Sklep Wędkarski Gozdawa,
prowadzony pod sklep-wedkarski-gozdawa.pl(dalej zwaną Witryną) przez Gozdawa Maria KInstler
 z siedzibą w Kuźniczysku, ul. Kuźnicza 17, 55-100 Trzebnica Polska, (dalej
zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa
prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i
dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w
rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod
numerem [w trakcie rejestracji].

RODO

Czy mogę usunąć dane jakie posiada sklep internetowy?

Tak, sklep jest zobowiązany do usunięcia danych które  gromadzone tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych w sklepie zamówienia. Dane jakie sa gromadzone, to dane dotyczące adresu wysyłki zamawiającego w raz e mailem i telefonem. Inne dane nie są wymagane i nie są gromadzone. 

By usunąć dane z naszego systemu, wystarczy  zgłosić taką chęć w drodze e mail na adres sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
- zawarcie i wykonanie umowy (na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO).

- wypełnienie obowiązku prawnego, związanego z zawarciem umowy (na podstawie art..6 ust.1 lit.c,f RODO) a w szczególności przyjęcie zamówienia, udokumentowanie transakcji, rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń, weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta (klienta), archiwizacja, przechowywanie danych na potrzeby instytucji i urzędów upoważnionych z mocy prawa.

Przetwarzane dane: 
imiona, nazwiska, dane kontaktowe, dane adresowe, email i numer telefonu 

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby lub poprzez formularz zamówieniowy. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. 

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane firmom i instytucjom, w związku z realizacją celów, m.in.: firmom transportowym, urzędom państwowym, bankom.

Czas przechowywania danych.
Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów ,okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynika wprost z przepisów prawa 

Archiwizacji danych osobowych dokonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
- sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
- usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;- dostępu do danych (wnosząc o informację dot przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopii ), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
- przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z
Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na
Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z
Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć
charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia

przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania
przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login,
co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

- czat umozliwijacy komunikacje bezpośrednią z operatorem sklepu
- logowanie do konta klienta
- systemu cahce przyspieszającego prace wyswietlania strony sklepu internetowego 

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki
cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów
doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem
przeglądarki, z której Państwo korzystacie.


Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika błędów. Informacje
zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki
internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać
tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji
takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon
został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak
również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą
archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu
użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi
osobowymi.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem
Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na
Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu dla przesyłek kurierskich.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w
ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie
dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych
danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego
konta lub z adresu:sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl, numeru telefonu +48 71 312 72 37


Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail
będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklep Wędkarski Gozdawa. Zgoda
może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji 
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do
następujących podmiotów  firmy kurierskie, operatorów systemów płatności. W takich przypadkach ilość
przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom
władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową /
stosuje procedurę scoringową jest Santander Consumer Bank S.A..


Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i
ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia
serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności szyfrowany system logowania do panelu poprzez Certyfikat SSL, realizacja płatności poprzez zewnetrzynch opertatorów. Wszystkie połączenia

związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej
opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają
Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i
hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie
będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na
Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom
nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. Komputer winien posiadać program antywirusowy, który bedzie chronił Państwa dane na własnym komputerze.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach
Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie
Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem:
sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl.
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat
danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo

do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również
możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach
marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl.
Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep
internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy
zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi
w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane
pod adresem: sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl. lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji / Katarzyna Kinstler-Korban

Our Brand

Our Brand