Sklep Wędkarski Gozdawa

Shopping Cart:

szt. - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Suma: 0,00 zł

Rabaty i regu?y

Rabaty  i regu?y

Przy zakupie otrzymasz rabaty przewidziane dla warto?ci zakupionego towaru.

Rabat jest automatycznie przeliczany w podsumowaniu koszyka. B?dziesz móg? widzie? jaka warto?? rabatu zosta?a naliczona.

W przypadku promocjyjnych rabatów  (oznaczonych) na wszystkie lub nie które produkty nie sa stosowane dodatkowe rabaty wynikajace z wielko?ci zamówienia.

Poni?ej znajduj? si? regu?y ustalonych rabatów dla poszczególnych warto?ci zamówie?.

Warto?? zamówienia:

Warto?? zamówienia        Rabat dla zamawianej warto?ci
do 10000 z? brutto 3,0 %
do 500 z? brutto 5 %
do 800 z? brutto 8 %
do 1000 z? brutto 10 %
do 2000 z? brutto 15 %
do 3000 z? brutto 20 %

 

 

 

 


Systemy rabatowe s? nie aktywne, gdy odbywaj? si? specjalne akcje cenowe, uniemo?liwiaj?ce zastosowanie niniejszego systemu. Akcje specjalne maja swój regulamin w którym jest informacja na ten temat. Po zako?czeniu akcji system rabatowy zostanie aktywowany .

Prosz? zapozna? si? z dzia?em PROMOCJE


 

 


 INFORMACJE O NIEDZIA?AJACYM KODZIE, KUPONIE RABATOWYM

Niektóre produkty nie s? obj?te systemem rabatowym lub Kuponam Rabatowym, Kodu Rabatowego.
Rabaty s? naliczane automatycznie zgodnie z tabel? rabatów lub przypisanym Kontem Rabatowym. 

W przypadku nie dzia?ania kodu, kuponu rabatowego, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, lub na czacie sklepu.

 

 


 

Je?eli dokona?e? u nas zakupu, a system nie przydzieli? rabatu, prosimy o kontakt.

Our Brand

Our Brand